รหัส SBP2 ถุงผ้าร่มพับเก็บได้ ลวดลายกราฟิก

รหัสSBP2 ถุงผ้าพับเก็บได้,ถุงผ้าร่มพับเก็บได้พิมพ์ลาย

ขนาดกว้าง35 ซม.x(สูง 57 ซม.รวมสายหิ้ว) ขยายข้าง 10 ซม.

จำนวน  60 - 400   ใบ  ราคา  25 บาท / ใบ

จำนวน  500 - 800   ใบ  ราคา 24 บาท / ใบ

จำนวน  900 -1,000 ใบ  ราคา 23 บาท / ใบ

 

-(ราคานี้เฉพาะถุงผ้าไม่สกรีนเพิ่ม)

-ไม่รวมจัดส่ง

-ระยะเวลาไม่สกรีน 7-10 วัน   / ระยะเวลาสกรีน  25-30วัน

-ในกรณีหลังจากสั่งสินค้า หากสีผ้า ไม่มี  หรือไม่ครบทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และเปลี่ยน]kpอื่นให้ครบจำนวน

 

 ช่องทางการติดต่อ  ลูกค้าแจ้งรายละเอียดดังนี้

-ระบุ ชื่อ  นามสกุล  เบอร์ติดต่อ

-ระบุจำนวนสินค้า.................ใบ

-หากต้องการสกรีนเพิ่ม  ระบุงานสกรีนกี่สี่......... กี่ด้าน........ 

-ระบุชื่อสถานที่จัดส่งสินค้า  เลขที่......แขวง/ตำบล............เขต/อำเภอ.............จังหวัด.........รหัสไปรษณีย์..............

-ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี  ลูกค้าแจ้งก่อนอนุมัติสั่งซื้อ

-ส่งข้อมูลที่Line   ID LINE:  shirtandbags,     ID LINE: sbp2

QR corde shirtandbag     

 

 

 

 

 

 

Visitors: 571,343