รหัส SBP2 ถุงผ้าร่มพับเก็บได้ ลวดลายกราฟฟิก

(รหัสSBP2)ถุงผ้าพับเก็บได้,ถุงผ้าร่มพับเก็บได้พิมพ์ลาย

ขนาดกว้าง35 ซม.x(สูง 57 ซม.รวมสายหิ้ว) ขยายข้างขยายฐาน 10 ซม.

120 - 300 ใบ   ราคา 36 บาท/ใบ

400 - 800 ใบ   ราคา 33 บาท /ใบ

900 -1,000ใบ  ราคา 30 บาท /ใบ

ราคาไม่รวมงานพิมพ์ งานทอป้าย  ,ไม่รวมจัดส่ง , สินค้าราคายังไม่รวมภาษี

ระยะเวลาไม่สกรีน 15-20 วัน   / ระยะเวลาสกรีน  25-30 วัน

 

 ช่องทางการติดต่อ  ลูกค้าแจ้งรายละเอียดดังนี้

-ระบุ ชื่อ  นามสกุล  เบอร์ติดต่อ

-ระบุชื่อที่อยู่เลขประจำตัวตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

-ระบุจำนวนสินค้า.................ใบ

-หากต้องการสกรีนเพิ่ม  ระบุงานสกรีนกี่สี่......... กี่ด้าน........ 

-ระบุชื่อสถานที่จัดส่งสินค้า  เลขที่......แขวง/ตำบล............เขต/อำเภอ.............จังหวัด.........รหัสไปรษณีย์..............

-ส่งข้อมูลที่Line   ID LINE:  shirtandbags,     ID LINE: sbp2

QR corde shirtandbag     

 

 

 

 

 

 

Visitors: 504,638