ประโยชน์การใช้ถุงผ้า

ประโยชน์การใช้ถุงผ้า 

  1.  สร้างจิตรสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถุงผ้าบ่งบอกถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม

  2. ถุงผ้าสามารถทดแทนถุงพลาสติกสามารถใช้ซ้ำได้มากกว่า ถุงพลาสติกนั้นใช้เสร็จแล้ว ทิ้งกลายเป็นขยะมากมายใน          

     แต่ละวันใช้ถุงผ้าทุกวัน เพื่อช่วยกัน ลดขยะที่เป็นมลพิษ 

  3. กระเป๋าผ้าสามารถใส่สิ่งของได้หลากหลายพกพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายและนำออกมาใช้ได้ง่าย

  4. ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าที่ผลิตจากใยธรรมชาตินั้นไม่เป็นมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นผลิตจาก ใยฝ้าย

  5. สามารถผลิตถุงผ้าเพื่อเป็นสื่อรณรงค์โฆษณาในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีถือได้ว่าเป็นสื่อโฆษณา            

     เคลื่อนที่อีกรูปแบบหนึ่ง ช่วง 5-7 ปี ที่ผ่านมา ถือได้ว่า การรณรงค์ส่งเสริมและให้ความสำคัญของภาครัฐ ให้ใช้ ถุงผ้า          

     กระเป๋าผ้าเพิ่มมากขึ้นเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

  6. พกพาไปสถานที่ต่างๆได้สะดวกอาจใช้ถุงผ้าไปซื้อของ  เช่นไป ตลาดนัด  ห้างสรรพสินค้า  ไปวัด  ไปท่องเที่ยวที่            

     ต่างๆก็ใช้ได้ดีและสะดวก หรือพกพาถุงผ้าไปเพื่อทดแทน ถุงพลาสติก ที่ได้จาก ร้านสะดวกซื้อ

  7. กระเป๋าผ้าสามารถออกแบบให้ทันยุคสมัย และใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย เป็นสินค้าประเภท แฟชั่น ได้

  8. ผลิตได้จากหลากหลายเนื้อผ้า ตามงบประมาณ และจุดประสงค์ ที่นำไปใช้

  9.  สามารถสร้างงานและอาชีพให้กับแรงงานและกลุ่มแม่บ้านได้ขายถุงผ้า,กระเป๋าผ้าฝีมือ กลุ่มแม่บ้าน สร้างอาชีพหรือเป็น        

       รายได้เสริม ให้กับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ต้องมีเครื่องจักรขนาดใหญ่

10. ถุงผ้าสามารถให้เด็กๆ นำมาเพ๊น สี เขียนรูปลงบนถุงผ้าสร้างจิตสำนึก ให้รู้จักความรับผิดชอบต่อสังคม    

       ได้ดี และสร้างจิตนาการที่ดีให้กับเด็กๆ

11. กระเป๋าผ้าเป็นส่วนช่วยลดการใช้นำ้มัน และการปล่อยสารพิษ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์  เพราะพลาสติก มีส่วน        

      ประกอบและสารสกัดที่ได้มาจากน้ำมัน

12. การเลือกใช้ผ้าฝ้าย100% เช่น ผ้าดิบ นำมาผลิตเป็นถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าสามารถย่อยสลายได้ง่ายที่สุด 

13. ถุงผ้าซักด้วยน้ำ หรือใช้ผงซักฟอก หรือเช็ดด้วยน้ำการดูแลรักษาสามารถทำได้ง่าย และใช้ได้นาน

14. ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้ตรงความต้องการ เพราะกระเป๋าผ้าผลิตขึ้นมาหลากหลายรูปแบบตามลักษณะ          

      การใช้งาน เช่น สะพายด้านข้าง  คาดเอว แบบถือ  หรือสะพายหลัง 

15. ถุงผ้าสกรีนหรือเป็นสื่อรณรงค์ให้กับประเทศได้ดี  และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ อีกทางหนึ่ง          

       เป็นสินค้าพลีเมี่ยมที่ดีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว 

16. ถุงผ้าที่ผลิตในท้องตลาดราคาไม่สูง สามารถหาซื้อได้ง่าย และใช้ได้ทุกครัวเรือน

17. ห้างร้าน บริษัท สามารถ พิมพ์ตราสัญลักษณ์และให้ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้า เป็นของสัมนาคุณสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

18. กระเป๋าผ้าสามารถจัดเป็นสินค้าโปรโมชั่นให้กับผู้บริโภค และถือได้ว่า บ่งบอกการให้ความสำคัญในการรณรงค์ 

19. แม่บ้าน หรือบุคคลทั่วไปสามารถทำถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าได้เอง จากการใช้ผ้าที่มีอยู่แล้ว มาตัดเย็บและใช้เองได้ง่าย

20. ถุงผ้าสามารถออกแบบให้น่าใช้มากมาย

21. การลดใช้ถุงพลาสติกให้ได้มากๆนั้นถุงผ้ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อนำมาทดแทนได้ดีที่สุด

22. กระเป๋าผ้าสกรีนสามารถพิมพ์โดยการสกรีนหรือทรานเฟอร์รูปภาพให้เป็นของชำร่วยได้    เช่น งานแต่ง  งานบวช งานมหรสพต่างๆ  ก็ดูดี 

      และสามารถนำไปใช้ต่อได้ด้วย  

23. กระเป๋าผ้าสามารถให้ ทำให้โลก เย็นลงได้ ถ้าทุกคนเลิกใช้ ถุงพลาสติก  แต่ ต้องส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่อง

24. สามารถซื้อหาอุปกรณ์  และผลิตใช้เองได้ง่าย  เช่นดูจาก Youtube หรือ Google แล้วพิมพ์คำว่าวิธีทำถุงผ้าวิธีทำ             

      กระเป๋าผ้าจะปรากฏการสอน และแนะนำมากมาย 

25. ถุงผ้า สามารถแจก แถม เป็นสินค้าพลีเมียมที่ดี เป็นเอกลักษณ์และมีประโยชน์ต่อผู้รับ หรือผู้ซื้อ และนำ        

      ไปใช้ได้ทันที

26. ผ้าที่ผลิตเป็น ถุงผ้าบางชนิด  ผลิตจากใยสังเคราะห์  บางชนิดผลิตจากใยธรรมชาติ  หากผลิตจากใย          

      ธรรมชาติ ก็จะม่เป็นมลพิษ  แต่หากผลิตจากใยสังเคาะห์ก็จะทำให้เกิดมลพิษได้  แต่ถึงอย่างไร  ก็สามารถใช้ซ้ำได้              

      ด้งนั้น ผู้บริโภคเองควรให้ความสำคัญ  กับชนิดผ้า  ที่นำมาผลิตเพื่อลดขยะ และลดมลพิษอย่างแท้จริง

 

Visitors: 595,394