ถุงผ้าสกรีน กระเป๋าผ้าสกรีน คุณถาพดี

        ถุงผ้าสกรีนสีคุณภาพดี สามารถพิมพ์สกรีนด้วยสีน้ำ  สีน้ำมัน  สียาง

ไร้สารปรอท ไร้สารพิษ  ราคาไม่แพง นิยมนำมา แจกและเป็นของสัมนาคุณ  

         ปัจจุบันนิยมนำถุงผ้ามาสกรีนเพื่อสร้างลวดลาย  สีสันต่างๆ สามารถสกรีนสีลงถุงผ้าได้หลายสีตามความต้องการ 

ถุงผ้าสกรีนสามารถสร้างเป็นสื่อโฆษณา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  ถุงผ้าสกรีนนิยมผลิตขึ้นมาจำนวนมากๆ

เพื่อนำมาแจกในงานสัมนาต่างๆ  เช่น งานประชุม งานศิษย์เก่า  งานอีเว๊นท์  งานเกษียณ  งานบวช  งานแต่งงาน  ฯลฯ

        ถุงผ้าสกรีนสามารถผลิตได้จำนวนมากๆ  และราคาไม่แพง  ซึ่งเหมาะที่จะนำมาส่งเสริมการตลาดสินค้า และสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้น  รวมไปถึงองค์กร  ห้างร้านบริษัท    ปัจจุบันมีรัานที่รับผลิตถุงผ้าสกรีนมีจำนวนมาก

ให้ลูกค้าเลือกสรรค์ใช้  ให้เหมาะกับงานที่ลูกค้านำไปใช้   อีกทั้งคุณภาพที่แตกต่างกันไป    ทั้งด้านงานเย็บ  งานสกรีน

และงานบริการต่างๆ 

       

Visitors: 595,394