ความหมายของ ถุงผ้า หรือ กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน

ความหมายของ ถุงผ้า หรือ กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน  คือ

            ผ้าที่ย่อยสลายได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดเป็นมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้าดิบหรือ ผ้าฝ้าย  ผ้าคอตตอน 100%

และถูกตัดเย็บ ขึ้นมาด้วยด้าย  เป็น ถุงผ้าลดโลกร้อนหรือกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน  ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย   พิมพ์สี ด้วย สีที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม เช่นสี พิกเม้นท์ (หรือแป้งจม)  สีน้ำ ไม่มีสารเคมีตกค้าง หรือโลหะหนัก  สร้างลวดลายให้เกิดความสวยงามน่าใช้ ใช้

ทดแทนถุงพลาสติก  และสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

         

          การผลิตถุงผ้าลดโลกร้อนหรือกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

   ผลิตเพื่อให้ลดการใช้ ถุงพลาสติก หรือภาชนะที่เป็นพลาสติก  เพื่อสร้างจิตรสำนึก และลดโลกร้อนได้จริง ลดอุณหภูมิของ

โลก  สร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงาม   ไม่ซ้ำใคร   น่าใช้ และมีคุณค่า ก่อประโยชน์ต่อสังคม   และย่อยสลายได้ง่าย

 ที่ดีนั้น ต้องย่อยสลายง่าย  ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมขายถุงผ้า

 

 

 

Visitors: 595,394