5รูปแบบวิธีการสร้างลายลงบนถุงผ้าและกระเป๋าผ้า

 5 รูปแบบวิธีการสร้างลายลงบนถุงผ้าและกระเป๋าผ้า

   

 1.ถุงผ้าสกรีนและกระเป๋าผ้าสกรีน (Screen)

  คือการทำบล็อกสกรีน การสร้างลายจากโปรแกรมการฟฟิคทั่วไป ปริ๊นใส่แผ่นใส หรือกระดาษไข  และอัดฟิล์มในห้องฉาย

แสง  นับเป็นสี หากมี 3 สี ก็ต้องมี 3 บล็อก เป็นต้น   และใช้สีพิมพ์โดยตรงให้เหมาะกับลักษณะผ้า  ใช้ยางปาดสกรีนสีทีละสี

จนครบตามต้องการ  งานพิมพ์ลักษณะนี้ เหมาะสำหรับงานสั่งผลิตในจำนวนเยอะราคาถูกและนิยมใช้เพราะต้นทุนไม่สูงและ

สะดวก มีข้อเสียคือ ต้องสั่งผลิตในจำนวนมาก  และมีขั้นตอนการทำพอสมควร

     

     การพิมพ์สกรีนใส่ถุงผ้ามี 2แบบดังนี้

 

   1.1สำหรับการพิมพ์ถุงผ้าคือแบบที่เย็บสำเร็จเป็นใบแล้วและนำไปพิมพ์โดยใส่โต๊ะสอดได้ถุงผ้าสกรีน

   1.2ถุงผ้าและกระเป๋าผ้าที่ยังไม่มีการตัดเย็บนำมาพิมพ์สกรีนก่อนนำไปตัดเย็บได้ถุงผ้าสกรีน

 


 

   2.ถุงผ้าและกระเป๋าผ้าทรานเฟอร์และซับมิทชั่น(Transfer -Submission) 

2.1 ทรานเฟอร์คือการถ่ายโอนจากที่นึงไปอีกที่นึ่ง  โดยใช้กระดาษเฉพาะ ควรใช้สีที่ทนน้ำเพื่อความคงทนในการซักล้าง  ปริ๊

นภาพใส่กระดาษ และกลับหน้าภาพ และใช้เครื่องอัดความร้อนถ่ายโอนโอนลายลงบนถุงผ้าและกระเป๋าผ้าที่ต้องการ  ข้อ

แนะนำผ้าที่ถ่ายโอนควรเรียบเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดเงาของลาย และทำให้มีความคมชัดของลายมากที่สุด รูปแบบงานพิมพ์

ลักษณะนี้ สะดวกรวดเร็ว สามารถปริ๊น ลายได้มากมาย แต่ทั้งมีเครื่องอัดความร้อนโดยเฉพาะและควรทดสอบผ้าที่นำมาใช้

ทุกชนิด

 


 

    3.ถุงผ้าเพ๊นท์ลายและกระเป๋าผ้าเพ๊นท์ลาย

ควรเลือกสีเฉพาะที่สามารถยึดติดกับเนื้อผ้าได้ดี เช่นสีพิมพ์ผ้า  หรือสีอคิลิค เพื่อความคงทนในการซักล้าง  ขั้นตอนคือ  ใช้

ดินสอร่างเส้นเบาๆ  และทำการเพ๊นท์สีลงบนถุงผ้าและกระเป๋าผ้าที่ได้เตรียมไว้  เหมาะสำหรับต้องการทำจำนวนน้อย หรือ

ต้องการสร้างงาน ในเชิงศิลปะ  ก็สามารถเขียนได้ตามต้องการ  เป็นรูปแบบที่ต้องมีทักษะ

ในงานศิลปะพอสมควร และเป็นรูปแบบ งานแฮนเมค  ไม่ซ้ำใคร

 


 

   4.ถุงผ้าปักลายและกระเป๋าผ้าปักลาย

คือการใช้ผ้าชิ้น หรือถุงผ้าและกระเป๋าผ้าที่เย็บเป็นใบแล้ว  ทำการปักลวดลายด้วยเครื่องปัก รูปแบบงานปักจะมีราคาสูงมาก

ที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ จำนวนผลิต และขนาดของลายปัก ที่ใช้ เพราะคิดราคาเป็นฝีเข็ม  ความละเอียดของเครื่องที่ไม่เท่ากัน

 และมีขั้นตอนขึ้นบล็อกงานปัก  เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง  และคุณภาพสูง  นิยมนำมาผลิตเพื่อจำหน่าย

และจกเป็นของชำร่วยที่มีราคาสูง  คุณภาพสูง

   

 


 

    5.ถุงผ้าและกระเป๋าผ้าพิมพ์ด้วยเครื่องปริ๊นท์ดิจิตอล

 งานพิมพ์ลักษณะนี้สะดวกรวดเร็ว  เพราะสามารถพิมพ์โดยตรงได้เลย  แต่ควรเลือกถุงผ้าที่มีส่วนผสม

ของCotton ให้มากที่สุด เพราะสีที่ถูกผลิตกับเครื่องพิมพ์เหมาะสำหรับผ้าคอตตอน    งานพิมพ์ลักษณะนี้ ราคาสูง แต่มีความ

คล่องตัวมาก เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการลายพิมพ์มากๆหลายแบบ  ไม่ต้องทำบล็อกสกรีน    ข้อเสีย ตัวเครื่องมีราคาสูงและ

มีให้เลือกใช้ หลายยี่ห่อ  ต้องมีความเข้าใจ ในตัวเครื่อง และหมั่นรักษาดูแลเครื่อง  มีค่าใช้จ่ายในการดูแลพอสมควร 

 

ส่งรายละเอียดงานได้ที่E-mail:shirtandbags@gmail.com

http://www.shirtandbag-product.com/

 

 

Visitors: 595,394