ถุงผ้า กระเป๋าผ้า ลดอุณหภูมิโลก ได้หรือไม่

 ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าสามารถลดโลกร้อน  ได้จริงหรือไม่  

     หากคุณลองคิดว่า โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ที่ผลิตสินค้าโดยใช้เม็ดพลาสติก เช่น ถุง

พลาสติก  วันหนึ่ง สามารถผลิตได้200,000-500,000 ใบอย่างน้อยที่สุด  เพียงโรงงานใหญ่

โรงเดียวเท่านั้น   ซึ่งผลิตด้วยเครื่องจักร ขนาดใหญ่   สามารถผลิตได้โดยแถบไม่ต้องหยุดพัก

เพื่อผลิต ขึ้นมาให้ใช้ในแต่ละวัน  สารเคมีที่ใช้ในการผลิต ล้วนแล้วแต่เป็นมลพิษทั้งนั้น   และผู้

บริโภคก็นำไปใช้และทิ้งทุกวัน และวัน  เช่น ไปเดินตลาด ซื้อของ ใส่ถุงพลาสติก ทุกห้างร้านใช้

ถุงพลาสติก ซื้ออะไรก็ใส่ถุพลาสติก  และถุงพลาสติกเหล่านี้ ไม่สามารถ ย่อยสลายได้เลย  อาจ

ใช้เวลาถึง 100-200-300 ปี     ในสถิติการรายงานที่เป็นข่าวใช้ถุงพลาสติกของเรา สามารถผูก

กันและล้อมโลกเราได้ ถึงวันละ 7 รอบ    และยังมีเม็ดผงพลาสติกเล็ก ติดอยู่ในถุง ซึ่งเราไม่ทัน

ได้สังเกตเลย    หากเราใช้  ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าแทน ในทุกๆวัน  จะดีกว่าแน่นอน เพราะ คุณ

หยุดใช้ ถุงพลาสติก  

 

         การผลิตถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้านั้นแม้จะเป็นส่วนช่วยในการลดใช้ พลาสติก ได้ แต่

ก็ค่อนข้างน้อยเพราะใช้ฝีมือ

คนในการผลิตขึ้นมา อาจจะเป็นโรงงานที่ใช้แรงงานคน หรือกลุ่มแม่บ้าน  ด้วยการเย็บ ด้วยจักร  

และพิมพ์ด้วยสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือปัก   เพราะไม่สามารถผลิตได้เยอะ เหมือน

พลาสติก ที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ และพิมพ์ ตราฉลากสินค้าด้วยหมึกที่เป็นพิษทั้งนั้น   "แต่

ราคาถูกกว่า  ถุงผ้าและกระเป๋าผ้า  ทุกชนิด   สามารถสร้างจิตรสำนึก  สามัญสำนึก เล็กๆ  ให้

รู้จัก  รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศของเรา   และโลกของเรา  และหันมาใช้สินค้าที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม มากขึ้นเรื่อยๆ

 ส่งรายละเอียดงาน ได้ที่ E-mail:shirtandbags@gmail.com

http://www.shirtandbag-product.com/        


  • ความหมายของถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนคือ ผ้าที่ย่อยสลายได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดเป็นมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ผ้าดิบหรือ ผ้าฝ้าย ผ้าคอตตอน 100% และถูกตัดเย็บ ขึ้นมาด้วย...

  • การดูแลและรักษา"ถุงผ้าหรือกระป๋าผ้า"ให้ใช้ได้นาน 1.ถุงผ้าหรือที่มีส่วนผสม (TC) Polyester 1.1 ควรทำความสะอาดด้วยการเช็ด เท่านั้น หรือซักด้วยมือ เบาๆ เท่านั้น 1.2การรี...

  • วิธีเพ๊นท์ถุงผ้า เพ๊นท์กระเป๋าผ้า ใช้เอง วิธีและขั้นตอนการทำ ควรใช้สีเฉพาะสำหรับงานผ้าเท่านั้น เพื่อความคงทน ไม่หลุด ร่อน เมื่อเวลาซักล้าง การเพ๊นท์ถุงผ้า, การเพ๊นกระเป๋าผ้า ไม่ยาก...

  • 5รูปแบบวิธีการสร้างลายลงบนถุงผ้าและกระเป๋าผ้า 1.ถุงผ้าสกรีนและกระเป๋าผ้าสกรีน(Screen) คือการทำบล็อกสกรีน การสร้างลายจากโปรแกรมการฟฟิคทั่วไป ปริ๊นใส่แผ่นใส หรือกระดาษไข และอัดฟิ...

  • "ขายถุงผ้า" สร้าง รายได้ หลักและเสริม ให้ กับ พ่อค้า แม่ค้า ได้ ขายถุงผ้าลงทุนน้อย สร้างรายได้ ให้กับ พ่อค้า แม่ค้า ได้ดี การค้าขายในปัจจุบัน มีสินค้ามากมายในท้องตลาด เช่นเสื้...

  • ถุงผ้าสกรีนสีคุณภาพดี สามารถพิมพ์สกรีนด้วยสีน้ำ สีน้ำมันสียาง ไร้สารปรอท ไร้สารพิษ ราคาไม่แพง นิยมนำมา แจกและเป็นของสัมนาคุณ ปัจจุบันนิยมนำถุงผ้ามาสกรีนเพื่อสร้างลวดลาย สี...
Visitors: 596,886